Psychoterapia dorosłych i dzieci

Dla wszystkich, którzy doświadczają:
 • depresji lub innych zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nerwicowych
 • problemów z odżywianiem
 • utraty bliskiej osoby
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • problemów seksualnych
 • trudności w budowaniu bliskich związków
 • kryzysu własnej tożsamości i wartości
 • trudności w znalezieniu sensu życia
 • lęków związanych z własną przyszłością
  lub chcą po prostu porozmawiać

Psychoterapia jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych metod
doświadczania siebie i rzeczywistości oraz
odkrywania i korzystania z tego, czym już
dysponujemy. Jest szansą odkrycia swojej
wolności i odpowiedzialności na własne życie.

O mnie
Warsztaty i grupy Oferta i Cennik Terapia dzieci Do poczytania Kontakt
Aktualne warszatyBielsko-Biała PUŁAPKA POWTÓRZEŃ – WYJŚĆ POZA SCHEMATPierwsze dziecięce doświadczenia pozostawiają w nas trwały ślad w postaci wyuczonych schematów postępowania. Jest to emocjonalny i poznawczy wzorzec, który jest odtwarzany w podobnych sytuacjach w przyszłości. Wybór takiego schematu jest z reguły automatyczny i nieświadomy. Jeśli wzorce służą naszemu rozwojowi i życiu to przysługują się one osiąganiu zamierzonych celów i doświadczaniu szczęścia. A co w sytuacjach kiedy wciąż powielamy destrukcyjne wzorce? Wzorce, które są nieadaptacyjne, nie służą nam, a mimo wszystko powtarzamy je kolejny raz, często świadomie wiedząc, że to nie zadziałało już kiedyś? Dlaczego więc je wybieramy szkodząc sobie? Dlaczego tak trudno sięgnąć po inne rozwiązania? Jak powstają wzorce destrukcyjne? Jakich ja osobiście używam? Dlaczego ich używam? Co zrobić, aby je zmienić?

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy:
 • powtarzają kolejny raz te same błędy
 • „utknęli w miejscu” i nie mogą ruszyć do przodu
 • mają problem z realizacją swoich planów
 • doświadczają cierpienia i nie umieją tego zmienić
 • mają trudności z podjęciem decyzji lub jej zrealizowaniem
 • chcą się przyjrzeć swoim mechanizmom działania
Termin: 28.09.2018 r. godzina: 17.30 – 20.30
Koszt warsztatu: 100 zł.


O MNIE

Doświadczenie zawodowe:
 • 4-letni kurs Psychoterapii Systemowej Rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie,

 • Ukończyłam pierwsze w Polsce 2-letniego szkolenie z terapii traumy relacji: przywiązania i więzi (Neuro Affective Relational Model™ (NARM™)

 • szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach,

 • Logoterapia - certyfikowane pełne szkolenie - specjalizacja psychoterapia egzystencjalna, sens życia, duchowość w psychoterapii,

 • Posiadam doświadczenie organizowania i prowadzenia treningów rozwojowych.


  W zakresie spotkań terapeutycznych znajduje się:
 • psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży, dzieci
 • psychoterapia par
 • psychoterapia całych rodzin
 • psychoterapia grupowa
 • warsztaty rozwojowe

Jestem magistrem psychologii oraz informatyki w naukach eksperymentalnych. Poszukuje jak najbardziej skutecznych metod rozwiązywania problemów psychologicznych, wykorzystując do tego najnowsze badania naukowe.
Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Gabinet psychoterapii znajduje się w samym centrum miasta kontakt

W życiu prywatnym cenię sobie sztukę i sport. Maluję i biegam.
Interesuję się fizyką kwantową i duchowością w psychoterapii.


TERAPIA RELACJI I WIĘZI NARMNARM™ – metoda zajmująca się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi (np. gdy opiekun dziecka jest: niedostępny fizycznie bądź emocjonalnie, w depresji, w uzależnieniach, stosuje przemoc, dziecko przeżyło traume lub zaszły inne przeszkody na drodze do zbudowania bliskości), które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania.

NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu.
Praca z układem nerwowym jest kluczowa dla przerwania tendencji mózgu do przewidywania przyszłości. To prawdziwy kontakt z własnym ciałem i z innymi ludźmi przywraca uzdrawiającą regulację. Stosowanie technik, które wspierają silniejsze połączenie z samym sobą i z innymi jest nieodzownym elementem wzmacniania skutecznej samoregulacji i budowaniu nowych, służących doświadczaniu radości sposobów reagowania. A wszystko to służy umiejętnosciom budowania satysfakcjonującej relacji ze sobą oraz innymi.

NARM™ bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem, i czerpiąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szokową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej.
Metoda polecana jeśli:

w górę
OFERTA I CENNIK


Psychoterapia indywidualna, pary, rodziny – to spotkania z psychoterapeutą, które odbywają się w określonej częstotliwości ustalonej między terapeuta a klientem. Psychoterapia jest poprzedzona konsultacją wstępną.

Konsultacja – kilka spotkań, z reguły 1 do 3, które pozwalają klientowi i terapeucie określić cel terapii, oczekiwane zmiany oraz częstotliwość spotkań.

SPOTKANIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ ONLINE PRZEZ PROGRAM SKYPE.

Psychoterapia grupowa – spotkania w małej grupie osób o podobnym problemie, które odbywają się regularnie przez określony czas.


ANNA KUPIEC
tel. 609 048 100

e-mail: anna@psychoterapeutabielsko.pl

Gabinet psychoterapii
ul. Sixta 5, pokój 213
43-300 Bielsko-Biała

Spotkania odbywają się tylko po wcześniejszej telefonicznej bądź mailowe rejestracji.
Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, na pierwsze spotkanie przyjdź z opiekunem prawnym.