Psychoterapia dorosłych i dzieci

Dla wszystkich, którzy doświadczają:
 • depresji lub innych zaburzeń nastroju
 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń nerwicowych
 • problemów z odżywianiem
 • utraty bliskiej osoby
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • problemów seksualnych
 • trudności w budowaniu bliskich związków
 • kryzysu własnej tożsamości i wartości
 • trudności w znalezieniu sensu życia
 • lęków związanych z własną przyszłością
  lub chcą po prostu porozmawiać

Psychoterapia jest możliwością zobaczenia czegoś w nowy sposób, nauką nowych metod
doświadczania siebie i rzeczywistości oraz
odkrywania i korzystania z tego, czym już
dysponujemy. Jest szansą odkrycia swojej
wolności i odpowiedzialności na własne życie.

O mnie
Warsztaty i grupy Oferta i Cennik Terapia dzieci Do poczytania Kontakt
Aktualne warszatyBielsko-Biała Asertywność - wolność bycia sobą. Daj sobie prawo do własnego zdani.Jak zyskać poczucie emocjonalnej wolności, harmonię w życiu prywatnym i zawodowym oraz zdrowy szacunek do siebie i innych?
Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby, bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony.
Co możesz zyskać na warsztacie:
 • nauczysz się wyrażać własne emocje w sytuacji konfliktu z zachowaniem szacunku wobec siebie i innych
 • nauczysz się odmawiać bez poczucia winy i burzenia relacji
 • nauczysz się radzić sobie z krytyką
 • nauczysz się żyć w zgodzie ze swoimi oczekiwaniami, szanując oczekiwania innych
 • nauczysz się budować prawdziwe relacje z innymi
 • łatwiej zrealizujesz swoje potrzeby
 • zyskasz pewność siebie
 • nabierzesz dystansu wobec stresujących sytuacji
 • … i wreszcie doświadczysz jak wspaniale jest mieć prawdziwe oparcie w sobie

Termin: 15.07.2017 r. godzina: 9.30 – 12.30
Koszt warsztatu: 80 zł.


O MNIE

Doświadczenie zawodowe:
 • 4-letni kurs psychoterapii systemowej rodzin w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie,

 • szkolenie Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach,

 • Logoterapia - certyfikowane pełne szkolenie - specjalizacja psychoterapia egzystencjalna, sens życia, duchowość w psychoterapii,

 • Ukończyłam specjalistyczny warsztat szkoleniowy "Trauma - zagrożenie czy szansa",

 • Jestem w trakcie pierwszego w Polsce 2-letniego szkolenia z wczesnodziecięcej traumy przywiązania i więzi (Neuro Affective Relational Model™ (NARM™),

 • Posiadam doświadczenie organizowania i prowadzenia treningów rozwojowych.


Prowadzę prywatny gabinet w Bielsku-Białej oraz jestem związana z dwoma terapeutycznymi ośrodkami SENSUS oraz Centrum Bosko.
  W zakresie spotkań terapeutycznych znajduje się:
 • psychoterapia indywidualna dorosłych, młodzieży, dzieci
 • psychoterapia par
 • psychoterapia całych rodzin
 • psychoterapia grupowa
 • warsztaty rozwojowe

Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Gabinet psychoterapii znajduje się w samym centrum miasta kontakt

W życiu prywatnym cenię sobie sztukę i sport. Maluję i biegam. Interesuję się fizyką kwantową i duchowością.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego
TERAPIA RELACJI I WIĘZI NARMNARM™ – metoda zajmująca się leczeniem traumy relacji i przywiązania poprzez pracę nad wczesnymi nieświadomymi wzorcami zerwania więzi (np. gdy opiekun dziecka jest: niedostępny fizycznie bądź emocjonalnie, w depresji, w uzależnieniach, stosuje przemoc, dziecko przeżyło traume lub zaszły inne przeszkody na drodze do zbudowania bliskości), które wpływają na naszą tożsamość, emocje, fizjologię oraz zachowania.

NARM™ koncentruje się jednocześnie na rozpoznawaniu zaburzeń więzi i objawów rozstrojenia układu nerwowego oraz na ich wzajemnym oddziaływaniu.
Praca z układem nerwowym jest kluczowa dla przerwania tendencji mózgu do przewidywania przyszłości. To prawdziwy kontakt z własnym ciałem i z innymi ludźmi przywraca uzdrawiającą regulację. Stosowanie technik, które wspierają silniejsze połączenie z samym sobą i z innymi jest nieodzownym elementem wzmacniania skutecznej samoregulacji i budowaniu nowych, służących doświadczaniu radości sposobów reagowania. A wszystko to służy umiejętnosciom budowania satysfakcjonującej relacji ze sobą oraz innymi.

NARM™ bazuje na powiązaniach pomiędzy problemami psychologicznymi a ciałem, i czerpiąc z umiejętności stosowanych w pracy z traumą szokową, tworzy spójne podejście do leczenia traumy rozwojowej.
Metoda polecana jeśli:

w górę
OFERTA I CENNIK


Psychoterapia indywidualna, pary, rodziny – to spotkania z psychoterapeutą, które odbywają się w określonej częstotliwości ustalonej między terapeuta a klientem. Psychoterapia jest poprzedzona konsultacją wstępną.

Konsultacja – kilka spotkań, z reguły 1 do 3, które pozwalają klientowi i terapeucie określić cel terapii, oczekiwane zmiany oraz częstotliwość spotkań.

SPOTKANIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ ONLINE PRZEZ PROGRAM SKYPE.

Psychoterapia grupowa – spotkania w małej grupie osób o podobnym problemie, które odbywają się regularnie przez określony czas.


ANNA KUPIEC
tel. 609 048 100

e-mail: anna@psychoterapeutabielsko.pl
Gabinet psychoterapii
Plac Chrobrego 1
43-300 Bielsko-Biała

Gabinet psychoterapii 2
ul. Sixta 5, pokój 213
43-300 Bielsko-Biała

Spotkania odbywają się tylko po wcześniejszej telefonicznej bądź mailowe rejestracji.
Jeśli nie masz jeszcze 18 lat, na pierwsze spotkanie przyjdź z opiekunem prawnym.

Współpracuję z:
Psychoterapia dzieci Psychoterapia dzieci